Ondeugdelijke informatie zette BFN op achterstand

11-05-2014
4 min. leestijd
2

Nog altijd staat op de site van de BFN dat het “dè toonaangevende en snelst groeiende beroepsvereniging voor beeldmakers met ruim 550 leden in Nederland” is. Een statement die de vereniging vandaag de dag en in de toekomst niet meer hard kan maken. Het ledenaantal daalt immers al sinds 2012 en ligt nu ruim onder de vierhonderd. Als de algemene ledenvergadering op 12 mei het besluit van het bestuur steunt om uit de gesprekken over Dutch Photographers te stappen, zal het aantal zeer waarschijnlijk nog fors dalen. De kans is groot dat het bestuur die steun niet krijgt. Een groep leden heeft onder de noemer ‘verontruste BFN-ers’ vorige week al flink uitgehaald naar het bestuur nadat die een communique had verstuurd. De opstandige BFN-leden roepen op om het bestuur naar huis te sturen. De voornaamste kritiek is dat het bestuur de leden ondeugdelijk heeft geïnformeerd. Na het lezen van onder andere de notulen en nieuwsbrieven en diverse gesprekken blijkt die kritiek terecht.

Het bestuur van de BFN informeerde de leden pas in een laat stadium over de ontwikkelingen rond de nieuwe beroepsvereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering in april is tijdens de rondvraag kort gesproken over de plannen tot samenwerking. Dat is toentertijd bij alle verenigingen het geval geweest. Een opvallend verschil met bijvoorbeeld de GKf is dat die vereniging gelijk al polste hoe de leden er tegenaan keken. Tijdens de daaropvolgende ledenvergadering in november heeft de GKf uitgebreid over de plannen gesproken en het bestuur een mandaat gegeven op basis van het op 16 oktober 2013 verschenen rapport. Net als onder andere de PANL en de SVFN. De BFN daarentegen stuurde pas op 8 november 2013 een nieuwsbrief met het verzoek om mee te denken. Daarin staat onder andere dat het bestuur van mening is dat alles te snel gaat.

De nieuwsbrief opent daarbij met de zin “Op dit moment verschijnen op diverse media artikelen en informatie over het oprichten van één nieuwe beroepsvereniging voor alle fotografen of een fusie tussen de bestaande beroepsverenigingen.” Het is een zin die in min of meer gelijke bewoording vaker wordt gehanteerd als er een nieuwsbrief verschijnt over de nieuwe vereniging. Het is tekenend voor de communicatie van het bestuur, men informeert de leden pas als er in de (social) media berichten verschijnen over de vereniging. Ter vergelijking: de NVF stuurde begin januari nog een update rond naar de aangesloten fotografen.

De eerste keer dat de BFN-leden echt geïnformeerd worden is tijdens een informatie-avond op 24 maart 2014. Dat is rijkelijk laat, temeer het bestuur voor die tijd genoeg kansen heeft gehad om erover te praten. Een door een groot aantal leden uitgeroepen bijzondere algemene ledenvergadering op 19 december 2013, waar naast een royement ook de nieuwe vereniging een belangrijk onderwerp was, is het bestuur niet op komen dagen. Naar eigen zeggen omdat ze op korte termijn geen tijd konden vrij maken en op 21 januari 2014 een gewone ALV hadden gepland. Bovendien is het bestuur van mening dat er weinig te melden is over de nieuwe vereniging. Tijdens die gewone ledenvergadering echter zegt het bestuur dat ze het punt over de nieuwe vereniging door willen schuiven naar de volgende ALV, het geheel is nog in conceptstadium aldus de nog niet goedgekeurde notulen. Eerst wil men een enquete houden onder de leden. Die enquete bevat echter maar één vraag over de nieuwe vereniging. Daaruit blijkt dat 57% voor een grote vereniging en slechts 6% tegen. De rest weet het nog niet zeker of heeft geen of een andere mening.

Niet alleen informeert het bestuur de leden laat, in de berichtgeving wordt een en ander verzwegen of verdraaid. In het tijdspad, zoals vermeld in het laatste communique van de BFN, staan diverse gelegenheden waarin de BFN haar stem heeft kunnen laten horen over de plannen. Daarbij wordt overigens verzwegen dat tussen de heidesessie op 1 maart 2013 en de presentatie van de plannen in oktober tijdens iedere vergadering van de Fotografenfederatie de nieuwe vereniging een agendapunt is geweest. Ingewijden melden dat de BFN tijdens de vergaderingen een vertragingstechniek hanteerde. Vooral tijdens de vergaderingen van de stuurgroepen heeft men geprobeerd alles te vertragen. Men zou eerst willen overleggen met de leden, was de reden aldus de ingewijden. Die kans heeft men dus laten liggen.

Tijdens een belangrijke vergadering over het platform Publieksfotografie op 2 april heeft het bestuur zich afgemeld, nadat die vergadering een aantal keer was verzet. Een dag voor die vergadering meldt de BFN nog in een nieuwsbrief dat men aan het inventariseren is welke eisen en wensen de vereniging stelt. Alsof het bestuur niet bij eerdere vergaderingen daarover heeft gesproken. Een week later verschijnt een nieuwsbrief met een uitgebreid eisenpakket, twee dagen voor het definitieve rapport verschijnt. Een groot deel van die eisen is echter al tijdens de onderhandelingen verworpen, melden ingewijden. Een klein deel is nieuw, maar het bestuur kon weten dat die te laat zijn ingediend. Het bestuur doet echter alsof de andere partijen de boosdoener zijn. Bij de ballotage zijn juist op de uitdrukkelijke wens van de BFN extra voorwaarden opgenomen.

Het bestuur van de BFN heeft altijd de schijn op willen houden dat zij niet de dwarsligger is en juist een positief kritische houding heeft. Uit de presentatie op de informatie-avond is op te maken dat zeker het laatste op zijn minst discutabel is. Niet alleen is de presentatie gebaseerd op toen al deels verouderde plannen, het budgetplan was nog slechts een eerste concept, de toon die aangehaald wordt is vooral negatief. Bij het ledenaantal van de NVJ/NVF staat tussen haakjes dat het om een ‘vakbond!’ gaat. Dat is niet alleen achterhaald, de connotatie is niet echt positief. Maar vooral legt het bestuur de nadruk op de onzekere en de voor de BFN negatieve zaken.

Kritische leden worden volgens eigen zeggen de mond gesnoerd, op de besloten groepen op Facebook en Linkedin zeggen te worden gecensureerd. Daarentegen kan het bestuur zelf wel van leer trekken. Een bestuurslid fulmineert onder persoonlijke titel op Facebook en stelt dat de BFN de enige vereniging is met een gezond vermogen, een eigen kantoor en personeel en van gelijkwaardige verenigingen dus geen sprake kan zijn. Dat is feitelijk onjuist. De GKf heeft al sinds jaar en dag dat allemaal en de PANL en SVFN hebben vorig jaar weliswaar intrek genomen bij de Fotografenfederatie, ze hebben nog altijd eigen personeel en in ieder geval de SVFN momenteel een gezond vermogen.

Het lijkt op de laatste stuiptrekken van een kat in het nauw. In 2013 daalde het aantal leden van 528 naar 387, in lijn met de andere verenigingen volgens het jaarverslag. Andere verenigingen kenden inderdaad een daling, maar die bleef onder de 10%. Het bestuur van de BFN weet dat de vereniging nu een ondergeschikte rol heeft, daar is vooral het bestuur zelf schuld aan. In plaats van de leden echt de kans te geven om mee te praten over de toekomst, zijn de leden nu hoe dan ook de dupe. De vorming van Dutch Photographers gaat in sneltreinvaart door, als de BFN-leden nog mee willen doen moeten ze nog heel hard rennen om nog in de achterste wagon te kunnen springen. Hun plaatsen zijn nog altijd vrij.

2 Comments

  1. De titel kan beter luiden: Ondeugdelijke informatie zet(te) BFN-LEDEN op achterstand.

    Nu suggereert de titel dat de BFN als organisatie ondeugdelijk is geïnformeerd, maar je bedoelt te zeggen dat het BFN-bestuur haar leden ondeugdelijk informeert en heeft geïnformeerd.

  2. Prima verwoord Bas. Ben er altijd jaloers op dat mensen dat zo goed kunnen. Het is precies zoals je opschrijft maar we zijn niet allen verontrust, maar ook strijdbaar. En we pikken het niet bestuur is voor leden en niet andersom.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën

Nieuwste van Blog

Waarom fotografen als Eddy van Wessel zo ontzettend belangrijk zijn

08-04-2024 17:13

Eindelijk heb ik de tijd en rust gehad om Eddy’s Oorlog te zien, de documentaire over een van de beste Nederlandse fotojournalisten ooit. Filmmaker Joost van der Valk volgt Eddy Van Wessel die meerdere malen naar de Oekraïne afreist om de gruwelijkheden daar vast te leggen. Al heel lang heb ik diep respect voor wat Van Wessel doet en hoe hij steeds weer weet te raken met zijn beelden. De documentaire versterkt dat en laat mij opnieuw beseffen hoe belangrijk het werk van fotojournalisten is.
(meer…)

Kereltje (20)

08-04-2024 11:49


Koningin Wilhelminaweg Groenekan, 07-04-2024 14:25

Ga naarOmhoog

Mis dit niet

Dupho en NVJ/NVF werken weer samen

Dupho en NVJ/NVF praten weer met elkaar en hebben een

NVJ/NVF en Dupho praten weer verder

Het conflict tussen de NVF/NVJ en Dupho is voorlopig weer