Blader op trefwoord

Dutch Photographers

Alle verenigingen voor de fusie

14-10-2014 21:34

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar uiteindelijk is het zover. De leden van de BFN, GKf, MWF, PANL en SVFN hebben ingestemd met de fusieplannen. Daarmee staat niets meer de vorming van Dutch Photographers, de beroepsvereniging voor professionele fotografen, in de weg. Officieel moet het bestuur van de FotografenFederatie nog goedkeuring geven. De kans dat die zich toch terugtrekken is echter nul.
(meer…)

Fusievoorstel Dutch Photographers getekend

01-07-2014 15:51

Het fusietraject van de Nederlandse beroepsverenigingen voor fotografen ligt mooi op schema. De strijdbijlen zijn gelukkig begraven. Op 30 juni 2014 is het fusievoorstel getekend door de bestuursleden van de betrokken verenigingen en door de notaris gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In het voorstel staat beschreven hoe de Fotografenfederatie, de BFN, GKf, MWF, Panl en SVFN fuseren, hoe de financiële verantwoording is vastgelegd en wat de statutaire wijzigingen zijn. De Fotografenfederatie zal deze week nog de wijzigingen van de statuten openbaar maken. Externe partijen hebben een maand de tijd om te reageren. Daarna kan de fusieakte getekend worden. Leden van de betrokken verenigingen kunnen vervolgens in de algemene ledenvergadering het fusiebesluit nemen. Als dat is gebeurd, kan worden vastgesteld hoe de leden van NVF en de MPN bij de nieuwe vereniging Dutch Photographers worden geïntegreerd. MPN is geen vereniging maar een stichting, de leden van de NVF worden via een convenant verbonden met de nieuwe vereniging. Eigenlijk zijn het nog slechts formele stappen die gezet moeten worden. Nog heel even en dan zijn de fotografen eindelijk goed verenigd.

Voorzitter BFN zet zich in voor fusie

21-05-2014 12:40

De stap naar een grote beroepsvereniging voor alle fotografen lijkt weer dichterbij gekomen. Nadat de leden van de BFN (BeroepsFotografen Nederland) het bestuur een mandaat heeft gegeven om de fusie in te gaan, heeft hun voorzitter Judith Keessen kenbaar gemaakt om zich in te zetten om de fusie te laten slagen. Dit heeft zij samen met Lars Boering van de Fotografenfederatie bekend gemaakt in een verklaring. Voor het eerst lijken alle partijen nu echt op één lijn te zitten.
(meer…)

Leden BFN stemmen voor fusie

12-05-2014 15:15
3

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de BFN het bestuur teruggefloten en met zeer ruime meerderheid voor de fusie met de andere beroepsverenigingen gestemd. Het bestuur zelf had eerder besloten uit het proces te stappen omdat het bestuur het niet eens was met de gang van zaken. Ruim twee uur is gesproken over de plannen voor Dutch Photographers. Bronnen die bij de vergadering waren melden dat het een discussie was die een jaar geleden bij de andere verenigingen is gevoerd. Het leek er een tijd op dat het bestuur hun standpunt kon uitvoeren. Maar na de pauze bleek het tegendeel. Het betekent overigens niet direct dat de BFN ook daadwerkelijk gaat fuseren. Feitelijk hebben ze het bestuur het mandaat gegeven om het proces in te gaan. Het is de stap naar de eerste fase, die andere verenigingen vorig jaar geleden al gezet hebben. Binnen enkele weken volgt een tweede algemene ledenvergadering waarin de leden moeten stemmen of ze ook de volgende fusiefase in gaan.
(meer…)

Ondeugdelijke informatie zette BFN op achterstand

11-05-2014 16:48
2

Nog altijd staat op de site van de BFN dat het “dè toonaangevende en snelst groeiende beroepsvereniging voor beeldmakers met ruim 550 leden in Nederland” is. Een statement die de vereniging vandaag de dag en in de toekomst niet meer hard kan maken. Het ledenaantal daalt immers al sinds 2012 en ligt nu ruim onder de vierhonderd. Als de algemene ledenvergadering op 12 mei het besluit van het bestuur steunt om uit de gesprekken over Dutch Photographers te stappen, zal het aantal zeer waarschijnlijk nog fors dalen. De kans is groot dat het bestuur die steun niet krijgt. Een groep leden heeft onder de noemer ‘verontruste BFN-ers’ vorige week al flink uitgehaald naar het bestuur nadat die een communique had verstuurd. De opstandige BFN-leden roepen op om het bestuur naar huis te sturen. De voornaamste kritiek is dat het bestuur de leden ondeugdelijk heeft geïnformeerd. Na het lezen van onder andere de notulen en nieuwsbrieven en diverse gesprekken blijkt die kritiek terecht.
(meer…)

GKf stemt voor het fusieproces

09-05-2014 22:58
3

Tijdens de algemene ledenvergadering van de GKf hebben de aanwezige leden vrijwel unaniem voor het fusieproces van de beroepsverenigingen gestemd. De vorming van de nieuwe beroepsvereniging Dutch Photographers is daarmee in de laatste fase gekomen. In april stemden de leden van PANL en de SVFN tijdens hun algemene ledenvergaderingen al overduidelijk voor de nieuwe vereniging. Omdat het Masters Photographers Network MPN geen vereniging maar een stichting is, is in principe geen ledenvergadering nodig om mee te gaan in het fusieproces. Het bestuur van de MPN is uitermate enthousiast over de plannen en noemt de fusie ‘de meest logische stap’. De leden van de MPN krijgen tijdens een bijeenkomst in juni nog de mogelijkheid om over de fusie te praten met het bestuur. De enige beroepsorganisatie die zich nog definitief moet uitspreken is de BFN. Zij hebben op 12 mei hun algemene ledenvergadering. De uitkomst van die vergadering zal een fusie echter niet in de weg staan.
(meer…)

BFN stapt uit onderhandelingen Dutch Photographers

02-05-2014 16:37
10

Deze week heeft beroepsorganisatie BFN een communique uitgebracht waarin het bestuur haar visie geeft over het proces rond de nieuw te vormen beroepsvereniging Dutch Photographers. Daarin stelt het bestuur ondermeer dat het zich alleen nog bezighoudt met interne zaken. Op de vraag wat dat concreet betekent, antwoordt Judith Keessen, bestuursvoorzitter van de BFN: “De BFN stapt uit de onderhandelingen.” Van onderhandelingen is echter geen sprake, het is een proces waar de BFN aan mee kan doen.
(meer…)

Nieuwe beroepsvereniging: voor en door fotografen

11-04-2014 12:51
6

De vorming van de nieuwe beroepsvereniging voor fotografen, onder de werktitel Dutch Photographers, gaat gestaag door. Dat blijkt uit het plan dat vanmiddag wordt gepubliceerd op de website van de Fotografenfederatie. De beroepsorganisaties BFN, GKf, MWF, PANL, SVFN, NVJ-Sectie NVF, stichting MPN en de Fotografenfederatie zijn al vanaf maart 2013 bezig met het plan. De boodschap van het plan is helder; we moeten de krachten bundelen. Het wordt ook de hoogste tijd dat de diverse fotografen inzien dat ze meer overeenkomsten hebben, dan verschillen. Of zoals in het plan mooi wordt verwoord: “De tijd van schuttersputjes ligt ver achter ons.” Het plan dat nu wordt voorgelegd aan de leden is solide, het is duidelijk toekomstgericht en biedt plek voor alle soorten fotografie en staat open voor verdere samenwerking met andere creatieve sectoren.
(meer…)

Categorieën

Ga naarOmhoog