Tag archive

beroepsvereniging - page 2

Voorzitter BFN zet zich in voor fusie

De stap naar een grote beroepsvereniging voor alle fotografen lijkt weer dichterbij gekomen. Nadat de leden van de BFN (BeroepsFotografen Nederland) het bestuur een mandaat heeft gegeven om de fusie in te gaan, heeft hun voorzitter Judith Keessen kenbaar gemaakt om zich in te zetten om de fusie te laten slagen. Dit heeft zij samen met Lars Boering van de Fotografenfederatie bekend gemaakt in een verklaring. Voor het eerst lijken alle partijen nu echt op één lijn te zitten.
Lees verder

Leden BFN stemmen voor fusie

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de BFN het bestuur teruggefloten en met zeer ruime meerderheid voor de fusie met de andere beroepsverenigingen gestemd. Het bestuur zelf had eerder besloten uit het proces te stappen omdat het bestuur het niet eens was met de gang van zaken. Ruim twee uur is gesproken over de plannen voor Dutch Photographers. Bronnen die bij de vergadering waren melden dat het een discussie was die een jaar geleden bij de andere verenigingen is gevoerd. Het leek er een tijd op dat het bestuur hun standpunt kon uitvoeren. Maar na de pauze bleek het tegendeel. Het betekent overigens niet direct dat de BFN ook daadwerkelijk gaat fuseren. Feitelijk hebben ze het bestuur het mandaat gegeven om het proces in te gaan. Het is de stap naar de eerste fase, die andere verenigingen vorig jaar geleden al gezet hebben. Binnen enkele weken volgt een tweede algemene ledenvergadering waarin de leden moeten stemmen of ze ook de volgende fusiefase in gaan.
Lees verder

Ondeugdelijke informatie zette BFN op achterstand

Nog altijd staat op de site van de BFN dat het “dè toonaangevende en snelst groeiende beroepsvereniging voor beeldmakers met ruim 550 leden in Nederland” is. Een statement die de vereniging vandaag de dag en in de toekomst niet meer hard kan maken. Het ledenaantal daalt immers al sinds 2012 en ligt nu ruim onder de vierhonderd. Als de algemene ledenvergadering op 12 mei het besluit van het bestuur steunt om uit de gesprekken over Dutch Photographers te stappen, zal het aantal zeer waarschijnlijk nog fors dalen. De kans is groot dat het bestuur die steun niet krijgt. Een groep leden heeft onder de noemer ‘verontruste BFN-ers’ vorige week al flink uitgehaald naar het bestuur nadat die een communique had verstuurd. De opstandige BFN-leden roepen op om het bestuur naar huis te sturen. De voornaamste kritiek is dat het bestuur de leden ondeugdelijk heeft geïnformeerd. Na het lezen van onder andere de notulen en nieuwsbrieven en diverse gesprekken blijkt die kritiek terecht.
Lees verder

GKf stemt voor het fusieproces

Tijdens de algemene ledenvergadering van de GKf hebben de aanwezige leden vrijwel unaniem voor het fusieproces van de beroepsverenigingen gestemd. De vorming van de nieuwe beroepsvereniging Dutch Photographers is daarmee in de laatste fase gekomen. In april stemden de leden van PANL en de SVFN tijdens hun algemene ledenvergaderingen al overduidelijk voor de nieuwe vereniging. Omdat het Masters Photographers Network MPN geen vereniging maar een stichting is, is in principe geen ledenvergadering nodig om mee te gaan in het fusieproces. Het bestuur van de MPN is uitermate enthousiast over de plannen en noemt de fusie ‘de meest logische stap’. De leden van de MPN krijgen tijdens een bijeenkomst in juni nog de mogelijkheid om over de fusie te praten met het bestuur. De enige beroepsorganisatie die zich nog definitief moet uitspreken is de BFN. Zij hebben op 12 mei hun algemene ledenvergadering. De uitkomst van die vergadering zal een fusie echter niet in de weg staan.
Lees verder

BFN stapt uit onderhandelingen Dutch Photographers

Deze week heeft beroepsorganisatie BFN een communique uitgebracht waarin het bestuur haar visie geeft over het proces rond de nieuw te vormen beroepsvereniging Dutch Photographers. Daarin stelt het bestuur ondermeer dat het zich alleen nog bezighoudt met interne zaken. Op de vraag wat dat concreet betekent, antwoordt Judith Keessen, bestuursvoorzitter van de BFN: “De BFN stapt uit de onderhandelingen.” Van onderhandelingen is echter geen sprake, het is een proces waar de BFN aan mee kan doen.
Lees verder

Nieuwe beroepsvereniging: voor en door fotografen

De vorming van de nieuwe beroepsvereniging voor fotografen, onder de werktitel Dutch Photographers, gaat gestaag door. Dat blijkt uit het plan dat vanmiddag wordt gepubliceerd op de website van de Fotografenfederatie. De beroepsorganisaties BFN, GKf, MWF, PANL, SVFN, NVJ-Sectie NVF, stichting MPN en de Fotografenfederatie zijn al vanaf maart 2013 bezig met het plan. De boodschap van het plan is helder; we moeten de krachten bundelen. Het wordt ook de hoogste tijd dat de diverse fotografen inzien dat ze meer overeenkomsten hebben, dan verschillen. Of zoals in het plan mooi wordt verwoord: “De tijd van schuttersputjes ligt ver achter ons.” Het plan dat nu wordt voorgelegd aan de leden is solide, het is duidelijk toekomstgericht en biedt plek voor alle soorten fotografie en staat open voor verdere samenwerking met andere creatieve sectoren.
Lees verder

MWF naar nieuwe beroepsvereniging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van de MWF, de vereniging Medisch Wetenschappelijke Fotografie, besloten verder te gaan met de nieuwe fotovereniging. Ze staan erg positief over de plannen die nu voorliggen en gaan de volgende stap zetten. Nadat de NVF zich al positief opstelde en een convenant sloot met de nieuw te vormen beroepsvereniging is de MWF de eerste vereniging die zich in een ALV duidelijk uitspreekt. Op 15 april nemen de leden van de PANL een besluit tijdens de ALV, de dag daarna doet de SVFN hetzelfde. Wanneer de GKf en de Masters Photographers Network hun ALV hebben is nog niet bekend. Het is volgens de plannen de bedoeling dat zij voor mei 2014 een besluit nemen. De BFN is vermoedelijk de laatste vereniging die bepalen of zij verder gaan met de nieuwe vereniging, zij hebben op 12 mei een ALV die oorspronkelijk op 24 februari zou plaatsvinden. Het bestuur vindt het nodig om eerst nog een informatieavond te houden voor hun leden om de plannen toe te lichten. Daar zijn ze rijkelijk laat mee, de andere verenigingen hebben hun leden al lang en breed ingelicht.

Nieuwe beroepsvereniging in zomer

Naar verwachting zal op 1 juli 2014 de nieuwe beroepsvereniging van fotografen van start gaan en komt daarmee een eind aan de verschillende verenigingen. Dat schrijft de Fotografenfederatie in een bericht dat naar alle leden van de aangesloten organisaties wordt gestuurd. De BFN, GKf, MWF, PANL, SVFN, MPN en de Fotografenfederatie zullen worden opgeheven. Alleen de NVF blijft bestaan, omdat zij geen zelfstandige organisatie zijn maar een onderdeel van de NVJ. De NVF zal zich met een convenant verbinden aan de nieuwe vereniging en de leden van de NVF zijn tevens verbonden aan de nieuwe vereniging.
Lees verder

Duidelijke steun NVF voor nieuwe beroepsvereniging

In tegenstelling tot de andere beroepsverenigingen gaat de Nederlandse Vereniging voor Fotojournalisten (NVF) zich niet opheffen als de nieuwe vakvereniging voor fotografen wordt opgericht. In plaats daarvan gaat de NVF een convenant aan met die nieuwe vereniging waarin de vergaande samenwerking wordt vastgelegd. Dat werd duidelijk tijdens de speciale bijeenkomst van de NVF in Amersfoort. Het betekent niet dat de vorming van één grote beroepsvereniging voor fotografen dreigt te mislukken, integendeel. Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd dat de vereniging wordt opgericht.
Lees verder

Aangesloten bij een club eigenzinnige en goede fotografen

Vanmorgen kreeg ik een mooi mailtje in de bus: ik ben toegelaten tot het GKf. Dat is voor mij een mooie opsteker, het lijkt mij een geweldige club om bij aangesloten te zijn. Ik vind het belangrijk om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Samen sta je sterker en het is ook erg goed om geregeld even met collega’s van gedachten te wisselen. Zeker in de huidige tijd waar er veel verandert. Al vanaf het begin ben ik lid van de NVF/NVJ. Een prima vereniging op zich, ze hebben me goed geholpen met wanbetalers bijvoorbeeld en de perskaart is ook erg prettig om te hebben. Maar ik wilde meer en het GKf leek mij het beste bij mij passen. Eigenzinnige fotografen, veelal werkzaam in de documentaire-, autonome en portretfotografie, en een actieve vereniging met geregeld bijeenkomsten. Ik moest alleen even door de ballotage heen. Die horde is, dankzij twee collega’s, nu genomen. Dus bevind ik me nu in een gezelschap vol goede en inspirerende fotografen. De club waar ook Ed van der Elsken bij heeft gezeten bijvoorbeeld, een fotograaf die veel voor mij heeft betekend. Ik voel me vereerd, het is voor mij een bevestiging dat ik kwaliteit lever. Het lidmaatschap motiveert mij om verder te gaan, mijn fotografie naar een hoger plan te brengen en eigen werk te blijven maken. Ik zit bij het GKf op de juiste plek en ik kan (de leden van) het GKf ook veel bieden, dat weet ik zeker!

Ga naar Top